banneri

kukulcan

Luomisen yhdeksän alista:

1.Solujen alinen
16,4 miljardia vuotta

2.Nisäkkäiden alinen
820 miljoonaa vuotta

3.Perheen alinen
41 Miljoonaa vuotta

4.Heimon alinen
2 miljoonaa vuotta

5.Alueen alinen
102 000 vuotta

6.Kansojen alinen
5125 vuotta

7.Planeetan alinen
256 vuiotta

8.Linnunradan alinen
12,8 vuotta

9.Universaali alinen
260 päivää

aliset

Yhdeksän luomisen alista

Yhdeksän luomisen alista (underworld) pohjaavat Carl Johan
Callemanin tulkintaan ja tutkimuksiin stelasta, joka löydettiin
Jukatanilta Cobasta.

Callemanin tulkitsemat yhdeksän alista ovat vain osa siitä
triljoonien vuosien aikajaksosta, jonka tuohon kiveen sanotaan
kirjatun.

Yhdeksän alista käsittää 16,4 miljardin vuoden aikajakson, joka
päättyy vuonna 2011. Calleman on kuvannut nämä aliset pyramidina,
jossa on yhdeksän tasoa. Jokainen alinen on edellistä lyhyempi.
Luominen niissä etenee aina edellistä aikakautta nopeammin.
Pyramidin huipulla luominen tapahtuu kaikkein nopeimmassa tahdissa.

Long Count, mayojen pitkän aikavälin kalenteri sijoittuu tässä
pyramidissa kuudennelta tasanteelta ylöspäin ja on nimeltään
Kansojen alinen (national underworld). Se on samalla sivilisaation
historia, jonka aikana kirjoitustaito on kehittynyt

Muillakin alisilla on kehityksen kannalta niille ominaisia yleisiä
piirteitä ja kukin alinen on nimetty kullekin aikajaksolle
tyypillisen luomisen tuotoksen mukaan

Ensimmäinen Solujen alinen on aurinkokuntamme syntymän aikakautta,
jonka tuotos on solumaailma.

Nisäkkäiden alisen tuotos on eläinmaailma.

Perheen alisen aikana ilmaantuivat kädelliset

Heimon alisen tuotos on ihminen sekä ihmismieli.

Alueen alinen on tuonut tullessaan kulttuurin ja puhutun kielen sekä
alueellisen tietoisuuden.

Kansojen alinen, kuten aiemmin mainitsin, on ollut kirjoitetun tekstin
aikakautta. Sen tuotos on ollut kansakuntien ohella lait.

Vuonna 1755 alkanut Planeetan alinen on ollut teollisen
vallankumouksen aikaa sekä samalla vallan aikaa. Sen tuotos on
planetaarinen tietoisuus.

Kahdeksas alinen alkoi vasta 5.1.1999 ja on nimeltään Linnunradan
alinen. Elämme parhaillaan tätä aikakautta, jossa kehitämme eettisiä
arvojamme. Tämän alisen tuotos on tietoisuus linnunradasta, galaksista,
jossa asumme.

Ylinnä pyramidissa on Universaali alinen, joka alkaa 10.2.2011 ja
päättyy yhdessä kaikkien muiden alisten kanssa 28.10.2011.
Universaali alinen on tietoisen yhdessä luomisen aikakautta ja tämän
alisen pituus on 260 päivää eli yhden Tzolkin-jakson verran.

(Carl Calleman päätyi myöhemmissä laskelmissaan ajatukseen,
että Universaali alinen alkoi 9.3.2011. Päättymispäivänmäärä
on edelleen sama 28.10.2011.)