banneri

13 KUUN KALENTERIN ELÄINSYMBOOLIT

Kirjoittanut: Anneli Leivo
Inspiraation lähde Zodiac de Maya, T.O`Sinend

1. Magneettinen Lepakon kuu,
uudestisyntyminen

26.7 – 22.8

Lepakko edustaa `pimeän mestaria`,
intuitiota ja yliluonnollisuutta.
Tässä kuussa on mahdollisuus
nousta tavallisuuden yläpuolelle,
irtautua ja vapautua menneistä
taakoista ja aikansa eläneistä
malleistauudistuneeseen, tuoreeseen
minäkuvaan.
Vedä puoleesi ainutlaatuisuutta!
Lahjoita itsellesi puhdistunut,
uusi minä ...olosuhteet, jotka tukevat
kasvuasi.
Ideoi, keksi, aloita!
Lepakko elää luolassa (kohtu),
suunnistaa kaikuluotaimella
ja on ainut imettäjä, joka lentää.
Lepakon nahka uusiutuu siivistä,
lennä uuteen...

4. Itsevallitseva Pöllön kuu,
sisäinen viisaus

18.10 – 14.11

Pöllö edustaa viisautta,
sopeutuvaisuutta ja voimankäytön
taitoa.
Tämän kuun vahvuus on sisäinen
ajoitus, luonnollinen aika toimia
ja/tai levätä, joka on sen
menestyksen salaisuus.
Sisältä kumpuava viisaus ja taito
nousevat ulkoisen opin edelle, anna
intuition johdattaa!
Monissa kielissä pöllö/noita on
sama sana.
Pöllö on lempeä lintu ja nähdään
myös hengen lähettiläänä, kätketyn
ja piilossa olevana totuuden
tietäjänä.
Pöllö on laajalle levinnyt ja
esiintyy monissa mytologioissa.
Se on sopeutunut eri ilmastoihin ja
sen väitetään olleen olemassa
aikojen alusta saakka.
Pöllö hyökkää vain puolustaessaan
jälkikasvuaan.


monkey

7. Resonoiva Apinan kuu,
keksitäänkö kepponen?

10.1 – 6.2

Apina ilmentää hassuttelua, pelleilyä,
vilkasta mielikuvitusta ja pieniä
kolttosia....jotka ällistyttävät
ja havahduttavat ympäristöä.
Tämä kuu on psyykkisten
kokemusten, älyn ja mielen kautta
kasvamista sekä kehittymistä.
Henkisen tiedon kanavana
oleminen, avoimuus ja tiedonhalu
kuvaavat tätä jaksoa.
Apina edustaa viisautta,
parantajan kykyjä, lasten ja
naisten suojelemista.
Apinan spiraalimainen häntä kuvaa
galaksin ikuista liikettä.


10. Planetaarinen Koiran kuu,
elämä on ihanaa!
4.4 – 1.5

Koira ilmentää hellyyttä ja
ylenpalttista rakkautta ja
suojelevaisuutta.
Oletko mieluummin `oikeassa` vai
onnellinen?
Yksinkertaisten asioiden
huomioiminen ilon ja mielihyvän
tuottajina elämässä nousevat tässä
kuussa esiin.
Miksi mutkistaa asioita, kun voi
olla tyytyväinen muutenkin...?
Sopusoinnun ylläpito, lojaalisuus ja
ystävällisyys vie yhteistä eloa
eteenpäin miellyttävästi ja
nautittavasti.
Oman reviirin vartiointi on valppaan
koiran tehtävä ja se puolustaa ja
suojelee aina laumansa etuja.
13. Kosminen Kilpikonnan kuu,
aika on rauhaa...
27.6 – 24.7

Kilpikonnaan liitetään kärsivällisyys,
itseensä syventyminen ja rauhallinen
elämän vire.
Viimeistely, aikaansaannoksien ja
saavutuksien uudelleenarviointi
ovat tässä kuussa ajankohtaista.
Piiloutuminen oman kuoren sisään
antaa turvaa sekä mahdollisuuden
vetäytä, harkita...
Varmana ja vakaana saavutat vielä
kaiken, annetaan ajan työskennellä
puolestamme!
Kilpikonna symboloi Maata (maha)
ja Taivasta (kuori).
Tuo taivas maanpäälle!
Kilpikonnalla on aina koti mukanaan,
missä tahansa se onkin, sillä on kaikki
tarvittava!
Kilpikonnan kuuhan on suomalaisilla
parastakesäloma aikaa....

seaturtle

2. Lunaarinen Skorpionin kuu,
vastaanotan parasta

23.8 –19.9

Skorpioni edustaa mystisiä, kunnioitettuja
ja ennalta arvaamattomia voimia.
Kestävyys, kärsivällisyys, sitkeys ja
valmius kohdata haasteita ovat tämän
kuun teemoja.
Nyt on aika toimia, ylittää esteitä
olemalla aloiteellinen ja valmistautunut
tekemään valintoja.
Skorpioni on voimakas suojelija sekä
puolustaja avun tarvitsijoille.
Se on myös myrkyllinen ja voi pistää
itsensä kuoliaaksi. Skorpioni on selviytyjä.5. Yliääni Riikinkukon kuu,
voimaantuminen!

15.11 – 12.12

Riikinkukko edustaa loistoa, kyvykkyyttä
ja oman äänen löytämistä ja kuulumista
maailmalle.
Psyykkiset kyvyt ja `kaikennäkevät`
silmät (pyrstökuvio) mahdollistavat
voiman esiintulon.
Sielun huuto, kirkaisu, jonka kukko
päästää katsoessaan alas ja nähdessään
`rumat` jalkansa, kuvaa ilon etsintää
vaikka kokeekin tuskaa....
Paradoksit, elämän nurjat puoletja
niiden näkeminen, kokeminen ja
hyväksyntä osana elämän kokonaisuutta,
ovat tämän kuun oppia.
Riikonkukko on aina ollut kauneudestaan
ja upeasta pyrstöstään ihailtu lintu.

riikinkukko

8. Galaktinen Haukan kuu,
sisäistä eheytymistä
7.2 – 6.3

Haukka edustaa nopeutta, terävää mieltä
ja kieltä, älyn väläyksiä ja intuitiivistä
arviointikykyä.
Hyvän aseman ja näkökulman löytäminen,
mistä voi toteuttaa ja maadoittaa ideoita
ja viedä kehitystä eteenpäin,ovat tämän
kuun teemoja.
Rehellisyys ja kohteliaisuus tuovat parhaat
tulokset ja usein oma seura on parasta
seuraa.
Haukka on planeettamme nopein olento ja
se on saalistaja, joka puolustaa itseään
rohkeasti ja tarkastelee maisemaa
korkealta, kokonaiskuvaa hahmottaen.11. Spektraali Käärmeen kuu,
uudelleen luominen!
2.5 – 29.5

Käärme luo uutta, uudelleensyntyminen,
syklit, jaksot, auringon ja kuun kierto
ovat luonnolliseen elämään kuuluvia.
Luonnon herääminen kevään juhlaan,
kasvukauden alkaminen, aistien
avautuminen, kehon virtaus ja sen
ehtymätön lähde eheyttävänä ja
parantavana energiana, ovat tämän kuun
voimaa.
Myyttinen Käärme soljuu ihmiskunnan
historiassa särmikkäinä tarinoina.
Käärme luo nahkansa, on kerällä
muniensa ympärillä ja etenee tunnustellen.
Pelokas käärme jäykistyy ja
stressaantuessaan se oksentaa.
Käärmeeseen liitetty kundaliini energian
nouseminen, sakrojen avautuminen,
yhdistää Maan ja Taivaan.
Quezecotal, sulkakäärme, liitetään
Mayojen mytologiaan.

3. Sähköinen Peuran kuu,
tee toiselle mitä toivot itsellesi!

20.9 – 17.10

Peura viestittää olemuksellaan
rauhallisuutta, viisautta ja
arvokkuutta, jolla hyväksytään
elämä niin kuin se näyttäytyy.
Palvelu ja yhteisön hyödyntäminen
ovat tämän kuun tarkoitusta.
Miellyttävä käytös ja toisen
auttaminen kärsivällisyydellä
ja ajattomalla tyyneydellä, luovat
ympäristöön luottamusta ja
tasapainoa.
Peuran liha ja nahka ovat olleet
ihmiselle apuna selviytymisessä ja
vaikka sitä on aina metsästetty,
peura on cool....
6. Rytminen Liskon kuu,
rytmiä veressä!

13.12 – 9.1

Lisko edustaa vaistomaista näkijää,
tilannetajua, tarkkailijaa sekä
ympäristöön sopeutujaa.
Tämän kuun teemoja on sekoittua
maisemaan, olla paikoillaan ja
mahdollisimman vähäisin fyysisin
ponnistuksin saada aikaan tuloksia
nopeiden refleksien ja ennakoinnin
avulla.
Enteet, unien ja alitajunnan kautta,
tuovat tietoa tulevasta.
Lisko symboloi oman rytmin
löytämistä, matalaa profiilia ja
tilanne herkkyyttä.
Se auttaa myös maastoutumaan,
hämäämään huomiokykyä ja
tulemaan esiin kun on syytä.

9. Solaarinen Jaguaarin kuu,
harkiten hyvä tulee....
7.3 – 3.4

Jaguaari ilmentää tarkoituksen-
mukaisuutta, rohkeutta ja huolellista
harkintaa.
Tavoitteellisuus ja aikeiden
toteuttaminen tarkasti ja
täsmällisesti saavat tässä kuussa
myötätuulta.
Mahdollisuuksien pohdintaa, eri
vaihtoehdot ja linjan vedot
etenemisessä ovat Jaguaarin kuun
voimaa.
Pelottomuus kohdata itseä
rajoittavat esteet ja muodon
muuntaminen ovat nyt
toteutettavissa.
Vaadi, voita ja pelasta oma voimasi
takaisin!
Jaguaari edustaa kyvykkyyttä,
se osaa uida, juosta, kiivetä ja
on kaikkien ulottuvuuksien mestari,
eläin, pyhä shamaani.
Jaguaarin karjuntaa verrataan
ukkosen ääneen.


12. Kristallinen Kaniinin kuu,
anna hyvän kiertää..
30.5 – 26.6

Kaniini edustaa yhteisöllisyyttä ja
toisista huolehtimista.
Hienotunteisuus ja lähimmäisen
huomioonottaminen, yhdessä
työskentely ja sosiaalinen elämä
painottuvat tämän kuun teemoissa.
Ryhmät, luottamus toisten tukeen
ja yhteiset asiat luovat pohjaa
kaikkia tyydyttävälle elämälle.
Kunnioitusta yksilöllisyyttä
kohtaan ja suvaitsevaisuutta
kannatetaan tässä kuussa,
erillaisuus on rikkautta!
Kaniini, jänis yhdistetetään
magiaan ja illuusioon, kuka
sieltä hatustailmestyykään..?
Jänis kuvataan kirjurina Mayojen
tarustossa.
Jänis selviää elämällä ryhmässä ja
toisistaan huolehtimalla,
lisääntymiskyky liitetään myös
Jänikseen.

rusakkoMayat nimesivät 13 eläinkuuta
niiden tähtiryhmien mukaan,
jotka olivat kunakin
ajankohtana vallitsevana
tähtitaivaalla.
Eläimet opastavat meitä omalla
luonnollisella symboliikallaan.
Jokaisella eläimellä on viesti
kerrottavanaan.

Meillä kaikilla on voima-
eläimemme.
Mitkä eläimet kiehtovat eniten
juuri sinua?
Katso mihin eläinkuuhun olet
syntynyt ja mieti mitä tämä
kyseinen eläin sinulle kertoo
ja merkitsee.


Aurinkovuosi on jaettu 13 kuun kalenterissa kolmeentoista kuukauteen, kuuhun.
Jokaisessa kuussa on 28 päivää (13x28=364).
Päivä numero 365 on Vihreä päivä, juhlapäivä.
Se on uudenvuoden aatto, sillä 13 kuun kalenterissa vuosi alkaa heinäkuun 26 päivä.

banneri

ETUSIVULLE