banneri

-MEKAANINEN LELU-

Tik tak tik tak,
kello tikittää...

Elipä kerran, kauan sitten Bagdadissa
Kalifi, joka halusi antaa lahjan
Rooman keisarille.
Hän kutsui koolle Harounin al Rashidin
toimikunnan pohtimaan mikä olisi sopiva
lahja tuolle niin suurelle miehelle.

Toimikunta päätti, että keisari olisi
useamman lahjan arvoinen ja hyviä
ajatuksia tulikin esiin ja monia lahjoja
päätettiin lähettää suurelle Rooman
keisarille.

Yksi lahjoista oli mekaaninen lelu,
kello, jolla ei ollut sielua ja siksi sille
ei myöskään aluksi ollut mitään sen
suurempaa käyttöä. Myöhemmin
Euroopassa munkit ottivat kellon
käyttöönsä aamurukousten yhteydessä.

Kello oli ensimmäinen kone, joka
mahdollisti muiden koneiden synnyn.
Koneet aikanaan sitten mahdollistivat
teollisen vallankumouksen ja teollinen
vallankumous mahdollisti väestökasvun.
Väestön kasvaessa tarvittiin lisää koneita.
Koneet lisääntyvät aivan kuten elävät
kokonaisuudet. Yhden koneen
tekemiseen tarvitaan toista konetta.
Kone elää kuitenkin yleisesti ottaen
lyhyemmän iän kuin ihminen, joten
elämän pituuden sijaan koneelle on
tärkeätä nopeus ja tehokkuus.

Ihminen on omaksunut koneen elämän.
Jokainen koneajan sukupolvi toimii
nopeammin ja nopeammin.
Alitajunnassa DNA on kiihdytystilassa.
Enää eivät isommat syö pienempiä vaan
nopeammat hitaampia.

Koneiden ja väestön määrän kasvaessa
ihminen on yrittänyt vaikuttaa myös
luonnon kasvutahtiin ja nopeuttaa
luonnon kiertokulkua keinotekoisesti.
Kaiken nopeuttamisen seurauksena
kuitenkin laatu kärsii. Laatu näet pitää
sisällään tasapainon ja huonolaatuinen
on aina jossain määrin epäsuhtainen ja
epätasapainossa. Luonto ja luonnollinen
perustuvat molemmat laatuun ja
tarkoituksenmukaisuuteen.


ETUSIVULLE
Tarkoituksenmukaisuudessa
ei ole mitään ylimääräistä.
Ylimääräiset tarpeettomat
tekijät ovat jätettä eli jotain
mikä on jossain paikassa
väärään aikaan. Väärä ajoitus
on kiireen ydin ja kiire on
epäharmoninen nopeus.
Jäte on epäharmoniaa.

Ihminen ei ainoastaan luo
fyysistä jätettä materiasta
vaan tekee jätettä myös
mielen tasolla. Ei ihme että
ajatuksemme katkeilevat ja
muistimme pätkii. Epäharmonia
jumittaa pikkuhiljaa ihmisten
aivot ellemme tee asialle jotain.

talvi