banneri

-Mayat historian silmin-

Olmeekit, Mayat ja Tolteekit

Mesoamerikan (Meksiko ja
Keski-Amerikka) varhaisin
selvästi erottuvia kulttuuri
on ollut olmeekkien kulttuuri.
Olmeekit asuttivat Meksikonlahden
rannikkoa suunnilleen 1500-400 ekr.
tai ehkä jopa paljon aikaisemmin.
Olmeekkien kulttuuri on vaikuttanut
myöhempiin mesoamerikkalaisiin
kulttuureihin, kuten mayat, sapoteekit
ja tolteekit.

Tutkimusmatkailija ja kirjailija
David Hatcher Childress on
arvellut, että moni asia mitä on
sanottu Mayojen kehittämäksi,
onkin itse asiassa alkujaan
Olmeekkien kulttuurista

Varhaiset Mayat asuivat alueella,
joka ulottui nykyisestä Meksikon
Chiapasista Guatemalaan, Belizeen
ja Hondurasin länsiosaan.

Tikalin temppelikeskuksen
rakentaminen Guatemalan
Peténissä aloitettiin 200-luvulla
ennen ajanlaskumme alkua, mutta
varsinaiseen kukoistukseen
mayakulttuuri nousi muutama
sata vuotta myöhemmin.

Mayakulttuurin klassinen kausi
ajoittuu suunnilleen vuosiin
200-900. Tuolloin ympäri maya-
aluetta rakennettiin suuria temppeli-
kaupunkeja.

Palenqueen, Bonampakiin,
Yaxchilániin, Dos Pilasiin,
Piedra Negrasiin, Zaculeuhun,
Copániin ja kymmeniin muihin
keskuksiin nousi temppeleitä,
observatorioita, pallokenttiä
ja hallitsijoiden hautatemppeleitä.

Tikalissa uskotaan asuneen yli
30 000 henkeä ja Palenquen,
Piedra Negrasin sekä Copánin
arvellaan olleen yli 10 000
asukkaan keskuksiaKlassisen kauden loppupuolella osa
maya-alueen asukkaista siirtyi
Jukatanin niemimaan pohjoisosiin.
Jukatanille tuli tuolloin myös
Meksikon keksiosasta muita
kansoja, joista tärkeimmät
olivat pääkaupungistaan Tulasta
lähteneet tolteekit.

Tolteekit sulautuivat nopeasti
paikallisiin mayoihin omaksuen heidän
kulttuurinsa, mutta he toivat mukanaan
myös nahuatl-sukuisille kansoille
(Keski-Meksiko) ominaisia
jumalkäsityksiä, kuten tarinat
sulkakäärmejumalasta.
Mayojen kulttuuriin puolestaan
kuuluivat aurinko-, jaguaari- ja
maissimytologiat.

Mayakulttuurin piirteitä on löydetty
myös Karibialta sekä Kolumbian ja
Venezuelan rannikolta.

Atsteekit ja Anahuac
– paikka vesien välissä

Espanjalaisten saapuessa
1500-luvun alkupuolella alueelle,
suurta mayavaltakuntaa ei enää ollut.
Heidän kaupunkinsa olivat joko
autioituneet tai niissä oli enää
vain vähän asukkaita.
Tuolloiset mayat asuivat valtaosin
hajallaan pienissä kyläyhteisöissä
eläen pienten viljelmiensä varassa.

Kulttuuri, johon Espanjalaiset
törmäsivät tuolloin, oli atsteekki-
kulttuuri, eikä siis varsinainen
varhainen mayakulttuuri.

Atsteekeilla on sittemmin tarkoitettu
Meksikon keskuslaaksoa asuttaneita
nahuatlia puhuneita kansoja, jotka
espanjalaisten tullessa muodostivat
Meksikonlahdelta Tyynellemerelle
ulottuneen valtakuntansa.

Nahuatlinkielinen nimi Meksikolle ja
Keski-Amerikalle on Anahuac
ja se tarkoittaa paikka vesien välissä.

Valtakunnassa hallitsi pääasiallisesti
valloitushaluinen Méxica-kansa.
Alueella oli myös monia muita itsenäisiä
kaupunkivaltioita. Ne sotivat keskenään
ja toisinaan myös solmivat liittoumia.


Atsteekkien alkuhistoria on
epäselvä, mutta on arveltu,
että nälänhätä ajoi heidät
liikkeelle 1100-luvun tienoilla
etelämmäksi pohjoisilta
asuinsijoiltaan. Heidän
myyttinen alkukotinsa on Azlán.

Kun 1200-luvun alkupuolella
atsteekit saapuivat Meksikon
keskuslaaksoon, seudulla oli
tolteekkien asuttamia kaupunkeja.
Tolteekit pitivät atsteekkeja
barbaareina, chichimeekkeinä,
eivätkä sallineet heidän asettua
pysyvästi kaupunkeihinsa.

Atsteekit palvelivat kuitenkin
tolteekkeja palkkasotureina ja
omaksuivat heiltä omaan
kulttuuriinsa uusia piirteitä.
Atsteekkien kulttuuri sisältää
näin ollen hyvin monenlaisia
aineksia muista alueella aiemmin
vallinneista kulttuureista.

Espanjalaiset rantautuivat
Cortesin johdolla hallinnollisesti
hajanaiseen maanosaan,
jossa kulttuurit olivat sekoittuneet
toisiinsa jo siinä määrin,
että edes paikallinen väestö
ei aina tiennyt mistä mikäkin myytti
ja perinne oli alun perin saanut
alkunsa.

Luonto oli haudannut jo tuolloin
varhaisten mayojen temppelikaupungit
tiheän kasvillisuuden alle ja ne
rakennukset, jotka olivat vielä jäljellä,
kätkivät alleen usein pienempiä ja
paljon vanhempia luomuksia, joista
harvemmin kukaan oli enää tietoinen.

Vaikka maya-kulttuuri pirstaloitui jo
varhain, asuu alueella edelleen
8 miljoonaa mayojen jälkeläistä.

Kohunlich

Taivas maan päällä
- temppelikaupungitETUSIVULLE

Linkkejä

Mesoweb