banneri

-AIKA ON RAUHAA-

Perheiden suuntautuneisuus

teksti:Anneli Leivo ja Marko Palojärvi

Yhteisyys

Lohikäärme, Maailmojen
Sillanrakentaja, Apina ja Soturi
kuuluvat yhteisöllisyyteen, yhteisöön,
suuntautuneeseen perheeseen
, jotka
suojelevat ihmiskunnan kehitystä.

Tämän perheen tehtäväna on uuden alun
luominen ja ideoida selviytymiseen liittyviä
asioita, koskien suurempia linjoja,
kokonaisuuksia, koko ihmiskunnan ja
maapallon kannalta.

Lähtökohtana on perusturva, ravinto, elanto,
jotka luovat perustan, luottamuksen elämään.

Yhteiset, yhdistävät tavoitteet ja sidokset,
joita tehdään samankaltaisuutta löytäen ja
kompromissein, kaikkia osapuolia tyydyttävin
ratkaisuin, tasa-arvoisesti, luovat
mielenmaisemaa rauhaisasta rinnakkainelosta.

Askeleet kultuuri- ja taidemaailmaan, leikkiin
ja luovuuteen, yksilölliseen ilmentämiseen,
elävöittävät yhteisön henkistä puolta ja tuovat
esiin voimaa ja karismaa, joka näkyy ja
näyttäytyy rohkeutena, sekä leviää jokaisen
ulottuville ja hyödyttää kaikkia.

Liike

Yö, Tähti, Taivaanvaeltaja ja Peili
kuuluvat liikkeeseen
suuntautuneeseen perheeseen.

Vihreä päivä, day out of time, on aina
tästä perheestä.

Liikkeeseen suuntautunut perhe avaa
ihmiskunnan muistia; satujen, tarujen,
mytologioitten maailman, unenkaltaiseen
tietoomme -uniloitsuun- niiden tuomiin
viesteihin ja heijastamaan totuuteen.

Liike on jatkuvaa muutosta, uusiutuminen
on elämän perusominaisuus, se saa energian
virtaamaan ja pitää mielenvireen korkealla.

Intuitio, sisäinen runsaus, haaveet ja
unelmat, kuljettavat hiljaisuudessa
eteenpäin. Arjen harmonian löytäminen ja
näkyminen, luo tukevan pohjan elämän
kokemuksista nauttimiseen, henkisesti ja
fyysisesti, avarakatseisena, maan ja
taivaan lähettinä.

Askelmat totuudelle, sen heijastamiselle ja
edellytykset laajemmalle, loputtomalle
kasvulle ja kehitykselle rikastuttavat
ja avaavat ihmiskunnan muistia, viitoittaen
ihmisen tietä.
Minä

Käärme, Koira, Kotka ja Aurinko
kuuluvat minään suuntautuneeseen
perheeseen
, jonka tehtävänä on ihmiskunnan
kokoonkutsuminen.

Tzolkinin vuodenajan vartijat kuuluvat tähän
merkkiperheeseen.

Oman voiman haltuunotto ´voimaantuminen´,
minätietoisuudesta lähtevä sisäinen näkemys
ja toiminta ovat tätä perhettä.

Aistivoimainen, vaistonvarainen lähestymistapa,
joka yhteisössä, laumassa, näkyy sydämen
tiedon esiintulolla.

Myös tulevaisuuden visiot, näkymät ja
vaikutusvaltainen lähestymistapa monipuolisissa
hankkeissa vievät eteenpäin mahdollisuuksia
tuoda esiin ihmiskunnan suuria linjauksia.
Yksilötasolla ne tunnistamme omassa itsessä
ilmenevänä henkisenä heräämisenä ja
kokonaiskuvan hahmottamisena tässä suuressa
kosmisessa palapelissä.

Ihmissuhteet

Tuuli, Käsi, Ihminen ja Maa kuuluvat
ihmissuhteisiin suuntautuneeseen perheeseen
,
jonka tehtävänä on tiedon vastaanottaminen ja
sen muuntaminen sydämen kautta eteenpäin.

Jakaminen ja välittäminen tuo yhteenkuulumisen
tunteen esiin. Viihtyminen läheisten kanssa
kodinomaisessa ilmapiirissä, tuo turvaa ja
vahvistaa siteitä.

Keskustelut, viestintä, inspiraatio ja toiminta lähipiirin
kohentamiseksi, käsin tekeminen, vaihtotalous ja
avoimuus, suvaitsevaisuus ja rakkaudellinen
lähestymistapa ilmentävät tätä perhettä.

Ennakkoluulottomuus...ymmärrys myös oman tien
kulkijoille, sehän käy helposti kun kaikki on tuttua
ja turvallista!

Oivallukset suunnasta ja tuntuma oikean ajan ja
paikan merkityksestä johdattavat ihmiskuntaa, tämän
perheen ohjauksessa, sydänten väliseen ystävyyteen.


Muoto

Siemen, Kuu, Taikuri ja Myrsky kuuluvat
muotoon suuntautuneeseen perheeseen
, jonka
tehtävänä on muotoilla ja kehittää olemassaolevaa.

Tämän perheen jäsenet myös aina toimivat vuoden
aloittajina, ajan teeman näyttäjinä luomassa ja
muotouttamassa energiaa merkin luonteen mukaisesti.

Niinkuin maa kylvetään, kynnetään ja siemennetään,
niin myös elämän eri vaiheitten, luonnollinen kulku,
siemenen itämiselle ja kasvulle luo puitteet terveelle
ja kestävälle kehitykselle.
Solumuistin herättäminen, tunteet ja muistot tuovat
ihmisen monisärmäisen yksilöllisen kehitysmuodon
esiin kanssaihmisten kera.

Itsetuntemuksen ja -luottamuksen voima muotouttaa
kehitystä tuomaan esiin tietoa, mielen ja sydämen
tasolla. Muuntaminen, uudistus ja sen tuoma elämän
kiertokulun ikuinen ratas varmistaa energian
ehtymättömän virtauksen ja evoluution jatkuvaa
kehityskaarta.
Tietoa kalenterista:
Anneli Leivo neuvoo ja opastaa
Tzolkinin sekä 13 Kuun kalenterin
käytössä.
Häneltä voit myös ostaa itsellesi
kyseisiä tuotteita.

Anneli Leivo
Puh 040 5444551
Sähköposti: a.leivo(at)pp.inet.fiSuomalainen Sateenkaari-tzolkin
(juliste, 50x70cm)
Ajan Laadun & Rytmin Tahdistin,
260 suuntaa-antavaa lausetta
(hinta 22 euroa)

LINKKEJÄ

13 Kuunkalenteri ja aika

Maya, Galaktinen aikamatka:
Suomalainen sivusto aiheesta:

Täältä löydät tietoa Tzolkinista

Täältä löydät tietoa
13 Kuun Kalenterista

Täältä löydät Kin-laskurin,
sekä aiheeseen liittyviä
kursseja SuomessaLINKKEJÄ

13 Kuunkalenteri ja aika

Galactic Research Institute
of the Foundation
for the Law of Time

13 Moon Calendar Tutorial

13:20

Rakkautta ja Rauhaa, Kirsi Linton

tzolkin