banneri

-Viisi maailmaa-

San Bartolo

San Bartolon mayakaupungista
on joitain vuosia sitten löydetty
hyvin vanhoja seinämaalauksia.
Näissä maalauksissa on kuvattuna
mayoille tärkeän maissijumalan
luomismyytti ja ne sisältävät
alueen varhaisimpia hieroglyfejä.

San Bartolon maalauksissa on
kuvattuna neljä maailmaa sekä
ennustus viidennestä maailmasta.

Neljä maailmaa:

Ensimmäinen maailma

Mineraalien valtakunta.
Sitä vartioivat Idän vartijat;
punainen väri ja luonnonelementti
vesi. Maapallo oli suurimmaksi
osaksi sulaa laavaa. Elettiin
hiljaista raskauden aikaa.

Kristallit muodostuivat Maapallon
kuoressa. Mikään ei liikkunut,
sillä kaikki oli ajatonta ja tilatonta.
Oli vain suunnitelma elämästä.
Joihinkin kristalleista on edelleen
tallentuneena tämä elämän
suunnitelma. Jotkut teistä
tietävät ja tuntevat sen.

kivikehä

Toinen maailma

Kasvien ja mineraalien yhteinen
valtakunta. Sitä vartioivat
Pohjoisen vartijat; valkoinen väri
ja luonnonelementti ilma.
Suunnitelma lähti liikkeelle
ajan ulottuvuuteen. Alkulevästä alkoi
kehittyä erilaisia kasvin muotoja.

Syntyi aika, elämän kiertokulku ja
kuolema. Koettiin elämän puhkeaminen
ja kuihtuminen. Jotkut kasvit kehittyivät
mineraaleista, joihin elämän suunnitelma
oli tallennettuna. Osa teistä nauttii
edelleen näitä kasveja, jotka auttavat
meitä muistamaan.

niitty

Kolmas maailma

Eläinten, kasvien ja mineraalien
yhteinen valtakunta. Sitä vartioivat
Lännen vartijat; tumman sininen
väri ja luonnonelementti maa.
Eläimillä oli kyky liikkua ympäristössä
ja tilan ulottuvuus syntyi yhdistyen
ajan suunnitelmaan.

Eläinten maailma oli vaistonvarainen.
Eläimet tiesivät kuinka tulla toimeen,
mutta ne eivät osanneet muokata
tietoisesti ympäristöään.

Ne elivät luonnon kanssa ja läsnä
tässä hetkessä. Kaikki tapahtui
vaistojen varassa ja suunnitelman
mukaan. Tämä oli maailma, jossa
suunnitelman syvä viisaus rakentui
vaiston kanssa aikaan ja paikkaan.
Jotkut eläimet vieläkin kantavat
mukanaan tätä suunnitelman voimaa.
Monet teistä kutsuvat näitä eläimiä
voimaeläimiksi, toteemieläimiksi.

Neljäs maailma

Ihmisten, eläinten, kasvien ja
mineraalien yhteinen valtakunta.
Sitä vartioivat Etelän vartijat;
keltainen väri ja luonnonelementti
tuli. Tässä maailmassa suunnitelma
on ajassa, tilassa, vaistossa ja
tietoisuudessa. Eläimet kehittyivät
ihmisiksi, joilla oli kyky muokata
ympäristöä.

Ihmiset ottivat ensimmäiset askeleet
tietoisina olentoina ja käyttivät
luomisvoimaansa. He oppivat
kuinka muuttaa suunnitelmaa.

Ihmiset huomasivat omat taitonsa ja
käyttivät kykyjään kunnioittamatta
aikaisempia maailmoja.
Suunnitelmaa muokkaamalla he
aiheuttivat monia ongelmia.
Muodostui karmaa.

Ihmiset ovat käyttäneet väärin
mineraaleja, kasveja ja eläimiä.
He synnyttivät myös syyllisyyden,
pelon, ahneuden, himon, ylensyönnin,
laiskuuden ja vihan. Nuo seitsemän
kuolettavaa egoa.

Neljäs maailma on luovan voiman
maailma.

Tässä maailmassa tapahtui myös
tähtikylvö, joka on lisännyt
ihmisten tietoisuutta. Monet teistä
muistavat vielä tulleensa tähdistä.

Nyt, tämän maailman lopussa
mineraalien, kasvien tai eläinten
hyväksikäyttö ihmisen kehityksen
nimissä ei ole kenellekään hyväksi.
Voiman käytöllä on ollut kamalat
seuraukset. Silti tämä maailma on
tähän astisen suunnitelman korkein
muoto. Tällaisen siitä loimme.

Seinämaalaukset puhuvat. . .

Jokainen maailma on merkitty
elämänpuulla: "The Wacah Chan".
Jokainen maailma on 104 tuhatta
vuotta pitkä. Jokaisella maailmalla
on arkkityyppi, ohjelma ja luonnon
lait, jotka ohjaavat kyseistä
maailmaa.

Jokaisen maailman lopussa on tehty
elämän uhraus. Vanhasta maailmasta
on päästettävä irti, jotta voimme
kehittyä seuraavaan maailmaan.

San Bartolon seinämaalauksissa,
muinaiset vanhat viisaat kertovat
meille syntymästä uuteen maailmaan.

Meidän tulee luopua vanhoista
tavoistamme, ohjelmistamme
sekä uskomuksistamme ja astua
uuteen maailmaan. Muuten rikomme
väistämättömiä luonnon lakeja.

Uudelleen syntyminen ei ole helppoa.
Pitää luopua siitä mikä on tuttua
ja luottaa siihen, että jotain parempaa
tulee tilalle. Muutumme samalla tavalla
kuin toukka muuttuu perhoseksi;
huomaamatta, oivaltamalla uuden
olemuksemme.

Viidennen maailman ennustus

Viides maailma ei ole vielä saanut
ilmenemismuotoaan. Mutta muinaiset
vanhat viisaat katsoivat tulevaan ja
tämä on mitä he voivat jakaa
ymmärtämyksestään meille.

Neljäs maailma, josta olemme
siirtymässä uuteen, on ollut ajan
ja tilan ulottuvuudessa.Viides maailma on askeleen
edempänä nykyistä maailmaa ja
merkitsee suurta muodon muutosta,
suurempaa kuin aikaisempien
maailmojen välillä.

Viides maailma on tasapainoinen
sekoitus neljästä aikaisemmasta
maailmasta, täysin uudella tasolla.
Neljä maailmaa ovat silloin
kosmisessa tasapainossa ja tuovat
mukanaan uudenlaisen elämän.

Mineraalit, kasvit, eläimet ja ihmiset
tulevat elämään tasavertaisina.
Kaikkien näiden maailmojen välillä
on silloin yhteinen selkeä kieli,
yhteinen sävel.

Viisaat vanhimmat tietävät, että
meidän on vaikea kuvitella tätä vielä.

Viidennessä maailmassa ei ole
mahdollista enää kohdella kaltoin
mineraali-maailmaa.
Kullan, hopean ja muidenkin
luonnonvarojen kaivaminen loppuu.
Kiviä ei enää käytetä turhamaisuuteen,
vaan ymmärretään niiden energian
luonne ja kunnioitetaan tätä.
Huomaamme mineraalimaailman
elävänä maailmana, ymmärryksemme
avautuu sille.

Viidennessä maailmassa ei ole
mahdollista enää kohdella kaltoin
kasvi-maailmaa.
Metsien mielivaltainen kaataminen
ja kohtuuton tuhoaminen sekä
hyväksikäyttö eivät ole osa viidettä
maailmaa.
Huomaamme kasvit elävinä
olentoina ja kunnioitamme niitä.
Suojelemme rakkaudella ja
hellyydellä kaikkia kasveja.

Viidennessä maailmassa ei ole
mahdollista enää kohdella kaltoin
eläin-maailmaa.
Eläimistä huolehtiminen on
yhtä tärkeää kuin huolehtiminen
lapsistamme. Tässä mielessä ei ole
eroa eläinten ja ihmisten välillä.

Viidennessä maailmassa elämme
symbioosissa ja yhteistyössä
muiden maailmojen kanssa luoden
mitä tarvitsemme.

Vielä meidän on vaikea ymmärtää,
mutta mitä lähemmäs pääsemme
viidettä maailmaa, sitä
selkeämmin ymmärrämme tuon
kehittymässä olevan helmen,
joka meille on paljastumassa

Tärkeintä...

Kun ihmisten valtakunta jättää
neljännen maailman taakseen, se
jättää taakseen voiman maailman.
Neljä yhdistynyttä maailmaa astuu
kosmisen vetovoiman lain maailmaan.
Vetovoima on yksi viidennen maailman
laista. Elämää ei enää pakoteta
vaan sen sallitaan tapahtua.
Enää ei rukoilla asioita tapahtuvaksi
vaan annetaan niiden tapahtua.
rinne