banneri

-Mayat historian silmin-

Taivas maan päällä
- temppelikaupungit

Mesoamerikan historian
silmiinpistävin piirre on se,
että kyseisessä maanosassa on
hyvin tiheä vanha temppeli-
kaupunkien verkosto.
Nämä temppelikaupungit
kertovat meille yhä vanhaa
tarinaa siellä muinoin asuneista
ihmisistä ja heidän elintavoistaan.

Se on tarina, jossa tähtitaivaan
tarkkailu on ollut paikallisille
ihmisille elämän tärkeä elementti.
Tuo tarina ovat kaiverrettuina
kiviin, maalattuina seiniin sekä
ikuistettuna myös pienempiin esineisiin.
Ennen kaikkea tuo tarina elää
temppelikaupunkien arkkitehtuurissa.

Teotihuacan sijaitsee Méxicon
kaupungista koilliseen ja sen
rakentaminen lienee aloitettu
n. 200 ekr. Teotihuacan on
nahuatlia ja tarkoittaa ”paikkaa,
missä jumalat syntyivät”.
Sen pyramidit ja palatsit
ovat olleet esikuvina monille
myöhemmin rakennetuille
temppelikaupungeille.

Teotihuacánin asukkaista tiedetään
varsin vähän; kaupunki oli
kenties useamman nahuatlia puhuvan
kansan yhteinen palvontakeskus,
joka oli pyhitetty alueen kansojen
yhteisille jumalille, ennen kaikkea
sulkakäärmejumalan Quatzalcoatlille
ja sateenjumala Tlalocille.
Tämän kulttuurin varaan myös
tolteekit rakensivat omansa

Teotihuacanissa rakennukset on
rakennettu vastaamaan tähtitaivasta.
Kaupunkikuvaa hallitsee Auringon
pyramidi, joka on 70 metriä korkea.
Pyramidin alla on neliapilan muotoinen
luola, joka on huomattavasti itse
pyramidia vanhempi.

Teotihuacanin kaikkien rakennelmien
perusmittana on 1059 metriä.
Kaupungin pääakselin varrella
sijaitsevien kaikkien rakennuksien
etäisyys toisistaan vastaa
aurinkokuntamme ratojen suhteita.
Alueelta löytyvät rakennukset
niin kuulle, maalle kuin muillekin
aurinkokuntamme kappaleille mukaan
lukien Neptunus ja Uranus.

Kaikki on sijoitettu vastaamaan
todellista taivaalla olevaa asetelmaa.
Piirtokirjoitusten temppeli

Palenque, jonka perinteinen nimi
on Nah Chan eli Käärmeen paikka,
sijaitsee Meksikon Chiapasissa.
Palenquen alueella tehdään edelleen
kaivauksia ja koko ajan on löytynyt
uusia mielenkiintoisa rakennuksia
pienine yksityiskohtineen ja
kaiverruksineen.

Palenque on paikka jossa 12.3.1989
otettiin uusi aikakausi vastaan Mayojen
aurinkorituaalin siivittämänä.
Tuona samaisena päivänä Mars,
Jupiter ja Kuu muodostivat taivaalla
kauniin muodostelman Plejadien
lähettyvillä.

Ehkä mielenkiintoisin löytö
Palenquessa on ollut arkeologi
Alberto Ruz:n johtamissa kaivauksissa
vuonna 1952 löytynyt hallitsija
Pacal II:n sarkofagi, jossa
itse hallisija lepäsi. Sarkofagi
sijaitsi Piirtokirjoitusten
temppelin sisällä.

Chichen Itza, Jukatanilla, on yksi
monista klassisen kauden
temppelikaupungeista, joissa
mayojen ja tolteekkien perinteet
yhdistyvät täydentäen tosiaan.
Chichen Itzan jaguaaritemppelin
seinämaalauksessa on maalattuna
samassa kuvassa sekä mayoille
tärkeä kapteeni ”Sun Disk” että
tolteekkeille tärkeä kapteeni
”Serpent”. Klassisen kauden
loppupuolella nämä kaksi traditiota
yhdistyivät ja samalla myös mayojen
ja tolteekkien kosmiset näkemykset
sulautuivat toisiinsa.

Itzamal, joka sijaitsee myös
Jukatanilla, on niin ikään
historiallisesti merkittävä kaupunki.
Ennen katolisten pappien saapumista
alueelle sijaitsi suuri pyramidi,
jonka perustan mittana oli
260 metriä. Tuo pyramidi tuhottiin
ja sen kivistä rakennettiin kirkko,
luostari ja hallinnollisia toimistoja.
Pyramidi oli osa seremoniakeskusta
nimeltään Hau Kinich Kak Mu.
Temppelikaupunkeja tutkitaan ja
kaivetaan esiin edelleen Meksikossa,
Hondurasissa, Belizessä sekä
Guatemalan viidakoissa ja
mm. El Miradorin alangolta on
löytynyt monia esiklassisen kauden
temppelirakennelmia.

Maininnan arvoinen on San Bartolon
pieni mayakaupunki, josta on löydetty
herkästi maalattuja hyvin vanhoja
seinämaalauksia. Näissä maalauksissa
on kuvattuna mm. mayoille tärkeän
maissijumalan luomismyytti ja ne
sisältävät alueen varhaisimpia
hieroglyfejä.

Mayat kunnioittivat aurinkoa.
Me nykyihmiset olemme unohtaneet,
että auringon ja maapallon välillä
on yhteys, joka on tärkeä elämän
kannalta. Tuon yhteyden, sekä
sitä kautta auringon ja maan
välisen tasapainon, huomiotta
jättäminen vaarantaa planeettamme
elämän. Auringon kunnioittamisen
sijaan kätkeydymme neljän seinän
sisään valaisten ympäristöämme
keinovaloin. Mayat kunnioittivat
luonnollista tasapainoa, josta
elämä kumpuaa.

Aurinko on sekä kehomme
ulkopuolella että sisäpuolella.
Kin merkitsee aurinkoa, päivää,
aikaa ja sykliä.
Muinaiset Mayat uskoivat,
että me kaikki olemme auringon
tyttäriä ja poikia.

Kirsi Linton.
Auringon tytär, Kin 77:)
ETUSIVULLE

Linkkejä

Mesoweb